تجلیل از روز جهانی زن

12 Mar, 2019

روز سه شنبه مورخ 21 حوت سال روان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از روز جهانی زن تجلیل به عمل آمد. همایش با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی و اداری پوهنتون، محترم امیده سلطانزی رئیس انجمن اجتماعی رستگاری زنان میهن، استادان، کارمندان اداری ومحصلان دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی روی جایگاه زن در اجتماع صحبت کردند، به تعقیب آن محترم پوهنوال عفیفه کوشا استاد دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی و بانو ذکیه عارفی مدیر جندر پوهنتون پیرامون اهمیت موضوع سخنان شانرا ایراد فرمودند. و در اخیر تحایفی که از طرف هیأت رهبری پوهنتون و انجمن اجتماعی رستگاری زنان میهن برای زنان این پوهنتون در نظر گرفته شده بود، اهدا شد. محفل دعای با خیر پایان یافت.