تجلیل از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی

19 Jan, 2019

روزدوشنبه تاریخ 24 جدی سال روان، از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان معاون پوهنځی علوم طبیعی، محترم پوهنوال نفیسه احسان آمر دیپارتمنت فزیک، استادان، محصلان وخانواده‌های محترم شان درتالار ادیتوریم پوهنتون، تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهندوی عبدالخلیل سروش و محترم جمعه خان حسینی به نماینده‌گی از فارغان هرکدام به نوبۀ خویش پیرامون موضوع صحبت همه جانبه کردند. وفراغت محصلان را برای شان تبریک گفته وموفقیت‌های مزیدی را از بارگاه ایزد منان برای شان استدعا نمودند. سپس در لحظات اخیر محفل اجرای یک پارچه طنز و دکلمه یک پارچه شعر توسط محصلان و اهدای تبریک‌نامه‌ها از طرف اداره برای فارغان توزیع گردید و محفل با دعای خیر پایان یافت.