تجلیل از پنجمین دور فراغت محصلان پوهنځی علوم طبیعی

28 Jul, 2018

روز چهار شنبه مورخ 3 اسد سال روان، از پنجمین دور فراغت محصلان دیپارتمنت‌های ریاضی، فزیک وبیولوژی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی تجلیل به عمل‌آمد.

در این محفل محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم عبدالهادی ستانکزی رئیس پوهنځی علوم طبیعی، محترم پوهندوی صدیق الله بارکزی رئیس پوهنځی آموزش کمپیوتر، محترم پوهندوی اسدالله فروغ رئیس پوهنځی تعلیمات اختصاصی، استادان، محصلان، کارمندان بخش اداری، فارغ التحصیلان وخانواده‌های محترم شان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، بعد از پخش سرود ملی کشور، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین، محترم پوهاند فضل الحق فضل، محترم پوهندوی عبدالخلیل سروش، محترم پوهندوی عبدالرزاق دوست و محترم پوهنیار جواد الله قریشی هرکدام به نوبه خویش پیرامون موضوع سخنان عالمانه شانرا ایراد فرمودند و از بارگاه ایزد منان موفقیت‌های مزیدی برای فارغ التحصیلان وخانواده‌های محترم شان استدعا نمودند، همچنان در جریان برنامه دو تن محصلان به نماینده‌گی فارغ التحصلان صبحت نموده و از استادان و هیأت رهبری پوهنتون براز امتنان نمودند.

در اخیر تقدیرنامه ‌هایی‌که از طرف محصلان جهت اظهار قدردانی از هیأت رهبری پوهنتون در نظر گرفته شده بود وهم‌چنان تبریک‌ نامه‌ ها‌یی که از طرف هیأت رهبری پوهنتون برای فارغ التحصیلان در نظر گرفته شده بود اهدا گردید. محفل با دعای خیر به پایان رسید.