تحسین از کارکرد‌های سه تن استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

12 Jun, 2019

روز دوشنبه تاریخ 20جوزا 1398، نیکو داشت از کارکردهای سه تن از استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی هریک: محترم پوهندوی عایشه محسنی آمر محصلان پوهنتون، محترم پوهندوی سهیلا فیضی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی و محترم سید یاسین قمبری آمر دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب و ابتدائیه که عضویت کمیته ارزیابی کیفیت تدریس وزارت تحصیلات عالی را دارند، قبلاٌ از جانب آن کمیته برای اعضای مذکور تحسین‌نامه در نظر گرفته شده بود، تحسین‌نامه های شان طی محفل رسمی در دفتر مقام ریاست این پوهنتون با حضور داشت محترم پوهمنل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون امورعلمی پوهنتون، روئسای پوهنځی‌ها واستادان اهدا گردید. متقابلاً هرسه تن استادانی‌ که مستحق تحسین‌‎نامه گردیده اند از قدردانی هیأت رهبری پوهنتون اظهار سپاس نمودند.