تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی واداری بین پوهنتون تعلیم تربیۀ شهید استاد ربانی وموسسه تحصیلات عالی لوگر

26 Sep, 2018

به روز دوشنبه مورخ 2 میزان سال روان، تفاهم‌نامۀ همکاری‌های علمی واداری بین پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی و موسسه تحصیلات عالی لوگر با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی وحیدالله عبدالرحیم‌زی رئیس موسسه تحصیلات عالی لوگر، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان و رؤسای محترم پوهنځی‌ها به امضا رسید. در پای تفاهم‌نامه از سوی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی محترم پوهنمل دکتر اسدی رئیس پوهنتون و از سوی موسسۀ تحصیلات عالی لوگر محترم پوهندوی وحیدالله عبدالرحیم‌زی امضا کردند. در این تفاهم‌نامه موارد آتی تذکر یافته است: • همکاری در پروسه تقرر استاد مطابق قوانین نافذه کشور • تعیین استاد رهنما در مورد اخذ کنفرانس‌ها و ترفیعات علمی استادان مطابق قانون • همکاری در امر تهیه نصاب تحصیلی، پلان، پالیسی وطرزالعمل • جذب استادان لیسانس موسسه تحصیلات عالی لوگر در برنامه‌های ماستری مطابق قانون • نشر وچاپ مقالات علمی در مجله پیام معرفت • سهیم ساختن اعضای کادر علمی موسسه تحصیلات عالی لوگر در ورکشاپ‌ها و سیمینارهایی‌ که جهت ارتقای ظرفیت در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی راه اندازی می‌گردد. هکذا تدویر ورکشاپ‌ها به پرسونل اداری این موسسه • در صورت امکانات تدریس موضوعات مورد ضرورت موسسه تحصیلات عالی لوگر به صورت آنلاین و یا آماده کردن CD تدریس در مضامین انگلیسی وکمپیوتر • فراهم نمودن اسناد پالیسی، پلان‌ها وطرزالعمل‌های معارف برای استفاده به شکل مواد ممد درسی برنامه لیسانس وتجدید نظر نصاب تعلیمی برنامه • تعیین شخص ارتباطی برای اشتراک در جلسات نوبتی به منظور مرور و ارزیابی مسایل موجود وپیشنهادات و راه حل‌ها • موسسه تحصیلات لوگر موظف است تا ایجاد زمینه‌های تبادل تجارب وافکار، در صورت ضرورت امکانات آمدن هیأت رهبری پوهنتون را در ولایت لوگر مساعد ساخته، صنف‌های دروس آنلاین را تشکیل نموده و از این فرصت استفاده اعظمی نمایند.