تقدیر از پروژه‌های برتر محصلان پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

16 Oct, 2018

روز دوشنبه تاریخ 23میزان سال روان، از پروژه‌های برتر محصلان پوهنځی کمپیوترساینس با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیرخاورین معاون امورعلمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهندوی قربانعلی فروغ رئیس پوهنځی‌ کمپیوترساینس، محترم پوهندوی صدیق الله بارکزی رئیس اسبق پوهنځی‌ کمپیوترساینس، استادان و محصلان تقدیر به عمل آمد.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی محترم پوهنیار قدرت الله عمرخیل کنفرانسی را تحت عنوان (رهبری موثر پوهنتون ) ارائه کردند؛ متعاقباً سه پروژه‌یی که از جانب پوهنځی، برتر شناخته شده بود، تحت عناوین: (ماشین رای دهی الکترونیکی) توسط هریک سلیمان اسحاق‌زی، رومان احسان زاده و مسعود میرزایی، (سیستم مدیریت کلپ ورزشی)توسط شاداب و (سیستم مدیریت شفاخانه) توسط عارف دستگیر ارائه گردید. در ادامه محترم پوهاند فضل الحق فضل، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین و محترم پوهندوی قربانعلی فروغ رئیس پوهنځی کمپیوترساینس در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند و همچنان ازمحترم پوهندوی صدیق الله بارکزی رئیس اسبق پوهنځی کمپیوترساینس جهت سپاسگزاری و قدرانی از فعالیت های چندساله شان در راستای مدیریت سالم در این پوهنحی تقدیر به عمل آمد. محفل با دعای خیر با پایان رسید