جشنوارۀ ورزشی محصلان پوهنخی تربیت بدنی

05 قوس, 1396

به روز چهارشنبه مؤرخ1 قوس سال روان، جشنوارۀ ورزشی محصلان پوهنځی تربیت بدنی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

در این جشنواره پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی، پوهنوال فضل الحق فضل معاون امور محصلان ، پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی، استادان، مهمانان، کارمندان بخش اداری، ومحصلان اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، پس از پخش سرود ملی، پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی تشریف آوری حاضرین را خیرمقدم گفته و روی فواید ورزش اظهارنظرنمودند. سپس پوهنمل دکترذبیح الله اسدی طی سخنان عالمانه‌ی خویش از رئیس پوهنځی ‌تربیت‌ بدنی، استادان و ورزش کاران این پوهنځی اظهار قدردانی نموده، ورزش را پیام آور صلح به سطح بین المللی خواندند. متعاقباً پوهنوال فضل الحق فضل در امتداد سخنان شان افزودند: ورزش باعث کاهش افسرده‌گی و بالا بردن روحیه انسان می‌گردد. وی شخص ورزش کار را با تنبلی وکسالت کاملاً بیگانه خواند.

در این محفل برای آنعده ورزش کارانی که فعالیت‌های ورزشی بیرون از پوهنتون انجام داده ‌اند وافتخاراتی را از آن خود کرده بودند مدال  اهدا گردید. هم‌چنان مدال، تحسین نامه، وکپ‌های قهرمانی برای بازی کنانی که مقام‌های اول، دوم وسوم را در بازی‌های گروپی ویا انفرادی از آن خود کرده بودند اهداگردید. هکذا تقدیر نامه برای استادان پوهنځی تربیت بدنی که در زمینۀ تدویرمسابقات فعالیت‌های چشم‌گیری انجام داده اند، اهداگردید. ودر اخیر محفل با دعاییۀ خیر به پایان رسید.