دفن زباله‌ها در دل زیبایی‌ها

20 Nov, 2018

روز دوشنبه تاریخ 28 عقرب، نمایشی تحت عنوان(دفن زباله‌ها در دل زیبایی‌ها) که یکی از ابتکارات محترم پوهنمل شهلا دستیار استاد پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی وهمچنان عضو کمیته محیط زیست پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی می‌باشد در تالار ادیتوریم این پوهنتون برگزار گردید.

در این محفل محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم انجنیر عزت الله صدیقی معین تخنیکی اداره محیط زیست، رئسای پوهنځی‌ها، استادان، مهمانان و محصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین و محترم انجنیر عزت الله صدیقی در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند. متعاقباً محترم استاد شهلا دستیاردر مورد چگونگی کارکردهای شان معلومات ارائه کردند. تقدیرنامه‌هایی که از طرف هیأت رهبری پوهنتون، جهت قدر دانی از کارکردهای محترم استاد شهلا دستیار وتیم کاری شان که در نظرگرفته شده بود، برای شان تفویض گردید. ودر اخیرنمایشگاه با قطع نوار افتتاح گردید.