سلسلۀ کنفرانس‌های علمی محصلان

19 Nov, 2018

روز سه شنبه تاریخ 22 عقرب سال روان، کنفرانس‌های علمی محصلان رشتۀ بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون، محترم پوهنوال دکتر عبدالهادی ستانکزی، استادان ومحصلان در تالار ادیتوریم پوهنتون دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم دکتر ذبیح الله اسد، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین و محترم پوهنوال دکتر عبدالهادی ستانکزی پیرامون موضوع ابراز نظر کردند. به تعقیب آن محصلانی که کنفرانس‌های علمی شانرا آماده کرده بودند، هریک: روشنا امیری (بررسی دلیل عقامت در انسان)، عتیق الله شریفی (نقش حیوانات مفصلیه در حاصل خیزی خاک)، نیلوفرصدیقی (نقش والدین در تعیین جنسیت)، کریمه حیدری (بررسی عوامل بیابان‌زایی در افغانستان)، بی بی حوا فیضی (بررسی ساختار ورفتار دوگان‌گی‌های هم‌سان) و بی بی خدیجه غفوری (بررسی عوامل گرم شدن کره زمین) به ترتیب ارائه کردند. برنامه با بحث ونتیجه گیری خاتمه یافت.