شهروند فعال ( Active Citizens )

03 Oct, 2018

به روز چهار شنبه تاریخ 11 میزان سال جاری، کنفرانسی تحت عنوان(شهروند فعال) در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به همکاری وزارت تحصیلات عالی واداره (برتش کونسل) برای محصلان این پوهنتون دایر گردید.

در این سیمینار محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم بانو گل غتی واعظی مسؤول برنامه‌های وزارت تحصیلات عالی واداره‌ی (برتش کونسل)، همکاران اداره‌ی (برتش کونسل)، استادان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازشد. پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی تشریف آوری حاضرین در تالار را خیر مقدم گفته وافزودند: شهروند فعال، با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات فقط نقش نظاره‌گر را نمی‌پذیرد، بلکه نوعی کنشگر به حساب می‌آید که برای تعیین سرنوشت خود و برای رسیدن به وضعیت مطلوب فعالانه در شهر تلاش می‌کند. به تعقیب آن محترم پوهاند فضل الحق فضل در لابلای سخنان شان فرمودند: شهروند فعال به کنشگری دست می‌زند. شهروند فعال، کسی است که در نگاه به حقوق و تکالیف خود، فراتر از تعاریف و مفاهیم سنتی گام برمی‌دارد. سپس محترم پوهنمل دکتر امید افغان در جریان سخنان شان چنین اشاره کردند: مردم و به خصوص جوانان و طبقه تحصیل ‌کرده که باید موتور تحرک اجتماعی باشند، کمتر به کارهای گروهی و مشارکت فعالانه در عرصه‌ی عمومی اعتنا دارند. بعداً محترم بانو گل غتی واعظی برنامه را به طور جامع معرفی نمودند. محفل با دعای خیر به پایان رسید.

قابل یاد آوریست که این کنفرانس مدت دو هفته جریان دارد.