قدرت مثبت اندیشی

29 Mar, 2018

به روز سه شنبه مورخ 7 حمل سال روان، سیمینار تحت عنوان قدرت مثبت اندیشی از طرف نهاد نسل مثبت به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، در تالار ادیتوریم پوهنتون، دایر گردید. در این سیمینار محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، استادان، طارق اقتداری بنیانگذار نهاد نسل مثبت با همکاران شان ومحصلان حضور داشتند.

برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدآغاز شد، بعد از پخش سرود ملی، ذکریا بارکزی مشاور امور اداری نهاد نسل مثبت، این نهاد را به گونه مختصر معرفی نمودند؛ سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی سخنان عالمانه شانرا ایراد فرمودند. بعداً مجتبی حارث، طارق اقتداری، ولف ناسر و بانو ساینا پیرامون موضوع مثبت اندیشی صحبت نموده؛ با اجرای تمثیل، شعر و موسیقی شیوه های مثبت اندیشی را به حاضرین به نمایش گذاشتند، همچنان با به نمایش گذاشتن نقاشی هایی که به همین منظور تهیه شده بود، مجلس خاتمه یافت.