اجلاس شورای علمی پوهنتون

20 Mar, 2019

مجلس شورای علمی مورخ 26/12/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت

ارایۀ مودل جدید برای کمیتۀ تحقیق

17 Mar, 2019

روز شنبه تاریخ 25 حوت سال 1397 ساعت 9:30 قبل از ظهر مجلسی با اشتراک محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، آقای دکتر حبیب الله وجدی، آقای دکتر مایکل بلوندل، روئسای پوهنځی‌ها، آمران برخی دیپارتمنت‌ها و ا

تجلیل از روز جهانی زن

12 Mar, 2019

روز سه شنبه مورخ 21 حوت سال روان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از روز جهانی زن تجلیل به عمل آمد.

اختتامیه ورکشاپ آموزشی کمپیوتر و مهارت های (ICT)

12 Mar, 2019

ورکشاپ آموزشی کمپیوتر و مهارت های (ICT) كه از جانب مرکز(ICT) سنتر پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای اعضای کادر علمی این پوهنتون که از تاریخ 27 دلو سال روان آغاز گردیده بود. به تاریخ(20 حوت 1397) به پایان رسید.

Pages