امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بنیاد معارف ترکیه

17 Mar, 2020

روز ‌یکشنبه تاریخ ۲۵حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و بنیاد معارف کشور ترکیه از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد.

امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون بغلان

17 Mar, 2020

روز ‌شنبه تاریخ 24حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون بغلان از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

معرفی چهار تن استاد به آمریت های کادری و یک تن کارمند در بخش اداری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

11 Mar, 2020

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور پیشبرد امور، روز سه‌شنبه تاریخ 17 حوت سال 1398 طی مجلسی در دفتر معاونیت امورعلمی پوهنتون، چهار تن از استادان مجرب و یک تن کارمندان اداری را در بخش های ذیل معرفی نمودند:

تدویر ورکشاپ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

08 Mar, 2020

روزچهارشنبه تاریخ 14 حوت سال 1398ورکشاپی تحت عنوان قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و قانون منع خشونت عیله زن، برای کارمندان بخش اداری این پوهنتون از سوی انجمن متخصصین منابع بشری افغانستان به همکاری ریاست منابع بشری- وزارت تحصیلات عالی، در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید

Pages