افتتاح اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

21 عقرب, 1397

روز یکشنبه تاریخ 20عقرب سال روان، اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معان امورمالی و اداری پوهنتون،

معرفی برنامۀ(فول برایت)

15 عقرب, 1397

روز شنبه تاریخ 12عقرب سال روان، محفلی به همکاری نهاد فرهنگی فول برایت (Fulbright) در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضورداشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم

اجلاس شورای علمی پوهنتون

09 عقرب, 1397

مجلس شــــــورای علمی پوهنتـون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عـــــادی، به ســــاعت 11:00قبل ازظهرتاریخ 6/8/ 1397 درتـالار جلســات پوهنتون دایرگردید.

اطلاعیۀ مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

09 عقرب, 1397

روز دوشنبه تاریخ 7 عقرب سال روان، از بازیکنان فوتسال پوهنځی‌های نه گانه با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی،

Pages