محفل افتتاح مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

23 Oct, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 25 میزان سال روان، مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به کمک وهمکاری ادارۀ محترم(HEDP)، با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله سدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم خان ولی خان بشرمل معاون تخنیکی اداره امور، محترم احمدسیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، محترم پوهنوال زهره ولید رحمانی رئیس پوهنځی روانشناسی،استادان، مهمانان ومحصلان در تالار ادیتوریم پوهنتون طی محفلی افتتاح گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، پیام ویدیویی بانوی اول رولاغنی به نشر سپرده شد. سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم خان ولی خان بشرمل، محترم احمد سیرمهجور، محترم پوهنوال زهره ولید رحمانی، محترم پوهاند عبدالمنان حقیار در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند. متعاقباً محترم دکتر سید جعفر احمدی مطالبی را در رابطه به موضوع ارائه کردند؛ سپس برای اشخاصی که در این عرصه زحمات زیادی را متقبل شدند، از جانب ادارۀ امور تقدیرنامه و از طرف هیأت رهبری پوهنتون تحسین‌نامه در نظر گرفته شده بود، برای شان تفویض گردید.

در اخیر محفل با قطع نوار در مرکز مشاره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به پایان رسید.