محفل اهدای دیپلوم برای فارغان سال 1396 پوهنځی تعلیمات اسلامی

23 May, 2018

روز دوشنبه مورخ31 ثور سال روان، محفل اهدای دیپلوم برای فارغان دور اول پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم این پوهنتون تدویر گردید.

در این محفل محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی ، محترم پوهنیار محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی، محترم پوهاند عبدالواحد جهید رئیس اسبق پوهنځی تعلیمات اسلامی، استادان، فارغان وخانواده های محترم شان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد. پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنیار محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون و محترم پوهاند عبدالواحد جهید استاد پوهنځی تعلیمات اسلامی درجریان سخنرانی های شان فراغت محصلان را برایشان وخانواده های محترم شان تبریک وتهنیت گفته و از بارگاه ایزد متعال موفقیت های مزیدی برای شان استدعا نمودند. ودر اخیر محفل با اهدای دیپلوم برای فارغان خاتمه یافت.