محفل توزیع تصدیق نامه های مسابقات فوتسال

13 عقرب, 1396

روز چهارشنبه مورخ ۱۰عقرب سال روان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی نتیجۀ نهایی مسابقات فوتسال که قبلاً بین تیم های پوهنځی های نه گانه پوهنتون راه اندازی شده بود، اعلان گردید؛ در نتیجه تیم A پوهنځی تربیت بدنی به مقام اول، تیم B پوهنځی تربیت بدنی مقام دوم و تیم پوهنځی زبان وادبیات مقام سوم را از آن خود نموده.

دراین محفل پوهنوال فضل الحق فضل معاون امورمحصلان، پوهاند جمشید رشیدی رئیس پوهنځی زبان و ادبیات، پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی،استادان، کارمندان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوتی آیات چند ازکلام الله مجید آغازگردید، پس از پخش سرود ملی، پوهنوال محمد رسول زلمی، پوهنوال فضل الحق فضل، پوهاند جمشید رشیدی هر یک به نوبه خویش در رابطه به برگزاری مسابقات صحبت نموده، از بازی کنان قدردانی نمودند و از بارگاه ایزد متعال موفقیت های مزیدی را برای شان استدعا نمودند. محفل با اهدای تحایف برای بازی کنان ممتاز و تقدیم کپ های قهرمانی برای تیم های مقام اول، دوم، سوم و توزیع تحسین نامه ها برای استادان، کارمندان ومحصلان که دراین عرصه زحمت کشیده وازخود شایستگی نشان داده بودند خاتمه یافت.