مهاجرت از راه‌های غیر قانونی

17 Apr, 2019

روز سه شنبه تاریخ 27 حمل 1398 محفلی تحت عنوان( آگاهی در مورد پی‌آمد مهاجرت از راه‌های غیر قانونی) از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم پوهنتون، با حضورداشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی واداری پوهنتون، کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، استادان، کارمندان بخش اداری ومحصلان دایر گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم دکتر اسدی پیرامون مهاجرت از راه‌های غیر قانونی(قاچاقی) و پیامدهای ناگوار آن ابراز نظر کردند. بعداً محترم سید شیر حسین هنریار مسئوول هماهنگ کنندۀ مرکز معلومات مهاجرت، مطالبی را تحت عنوان مهاجرت امن وآگاهانه ارائه کردند. محفل با دعای خیر به پایان رسید.