نشست همکاری میان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی و اداره محترم المپیک افغاستان

23 Jun, 2018

روز چهارشنبه مورخ 30 جوزا سال روان، مجلس مشترک میان رئیس محترم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و رئیس محترم عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به منظور همکاری و زمینه سازی کنفرانس علمی روز جهانی المپیک تدویر گردید.

در این مجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و محترم دوکتور حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان  در رابطه به کنفرانس علمی ورزش تبادل نظر صورت گرفت که در نتیجه  کنفران علمی ورزش به روز یکشنبه مورخ 3/سرطان 1397 در ادیتوریم این پوهنتون راه اندازی گردد، توافق نمودند.

در این گفتمان پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی این پوهنتون و دوکتور محمد یونس پوپل سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک نیز حضور داشتند.

در اخیراین نشست ایشان از مرکز تحقیقات علمیٍ، ادیتوریم، جمنازیوم و میدان‌های پوهنځی تربیت بدنی پوهنتون دیدن به عمل آوردند.