نشست همکاری میان پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی و اداره محترم یونسکو وآیسسکو

06 May, 2018

روز چهارشنبه مورخ 12 ثور سال روان مجلس مشترک میان رئیس محترم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ورئیس محترم کمیسیون ملی یویسکو وآیسسکو به منظور ایجاد همکاری و زمینه سازی جهت امضاء تفاهمنامه ها تدویر گردیده.

در این مجلس پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم محمد شاکرحبیبیار رئیس کمیسیون ملی یونسکو وآیسسکو، حیات الله مهریار مدیر بخش علوم اجتماعی و نیک محمد نیکزاد مدیرارتباطات آن اداره حضور داشتند.

نخست رئیس پوهنتون، تشریف آوری رئیس کمیسیون ملی یونسکو و آیسسکو را با  همکاران شان خوش آمدید گفتند؛ سپس محترم محمد شاکر حبیب یار رئیس کمیسیون ملی یونسکو وآیسسکو وظایف اساسی آن اداره را معرفی نموده قرارشد روی موضوعات ذیل با این پوهنتون همکاری نمائید:

  1. معرفی استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به کنفرانس های ملی و بین المللی که از جانب سازمان یونسکو زمینه سازی میگردد.
  2. معرفی استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به سازمان یونسکو و آیسسکو جهت اهدای جوایز.
  3. تدویر ده ورکشاپ و کنفرانس علمی در سال جاری پیرامون فواید تعلیم وتربیه و نقش زنان در تحصیلات عالی کشور؛ به منظور رشد و انکشا ف اجمتاعی زنان.
  4. زمینه سازی جهت ارتقاء ظرفیت استادان و محصلان پوهنتون.

در ادامه رئیس یونسکو و آیسسکو از رهبری پوهنتون خواستند تا تفاهمنامه یی را در زمینه های یاد شده امضا کنند؛همچنان از ادارۀ این پوهنتون خواستند تا نیازمندی های خویش را در چوکات پروپوزل تهیه نموده به کمیسیون ملی یونسکو جهت آماده ساختن آن تسلیم نمایند. متعاقباً رئیس پوهنتون، روی مشکلات موجوده در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی صحبت نموده و جهت رفع مشکلات مذکورخواهان همکاری آن اداره شدند در اخیراین نشست از سوی هیأت دوجلد کتاب به رئیس پوهنتون و چند جلد دیگر به کتابخانۀ پوهنتون اهدا گردید ایشان از مرکز تحقیقات علمی و ICT پوهنتون نیز بازدید کردند.