ورکشاپ آموزشی تدریس مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری

18 Feb, 2018

روز شنبه مورخ 28 دلوسال 1396 ورکشاپ آموزشی(OBE-SCL) تدریس مبتنی بر نتایج با حضور پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون و استادان اشتراک کننده به همکاری اداره محترم برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) افتتاح گردید.

جلسه با تلاوت ایات از کلام الله مجید آغاز گردید، سپس محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون پیرامون اهمیت و ضرورت ورکشاپ صحبت نموده، تجارب خویش را در مورد تدریس مبتنی بر نتایج با استادان شریک ساختند متعاقباً پوهنیار احمد ارشاد احمد استاد دیپارتمنت انگلیسی و مسؤل ورکشاپ متذکره برنامۀ آموزشی را آغاز نمودند.

قابل یاد اوریست که ورکشاپ مذکور به مدت ده روز دوام می نماید.