کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

07 Jan, 2018

وز شنبه مورخ 16 جدی سال روان کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، پوهنوال فضل الحق فضل معان امور محصلان، روئسای پوهنځی ها، آمرین دیپارتمنت ها و استادان پوهنتون دایرگردید.

کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط پوهنوال عبدالواحد جهید رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی آغاز گردید،بعد از آن پوهنوال غلام دستگیر خاورین، معاون امورعلمی پوهنتون پیرامون اهمیت و ارزش سمینار های علمی استادان و شیوۀ ارئه وحد اقل معیارهایی که در مورد ارائه سمینارها باید رعایت شود، صحبت نمودند. سپس پوهنیار عبدالجبار څپاند عضو مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون، گزارش مفصل از کارکرد و پلان های آینده مرکز انسجام تحقیقات علمی ارائه نمودند؛ در ادامه پوهنیار سید حسین حسینی سجاد استاد پوهنځی روانشناسی روی تقسیم بندی ها و تعیین هیأت داور در گروپ های چهار گانه معلومات لازم را ارائه نمودند. در اخیر دوتن از استادان کنفرانس های علمی شانرا ارائه نمودند. جلسه با دعائیه ختم گردید.

قابل ذکراست کنفرانس ها به مدت سه روز در چهار کته گوری ادامه داشته و به روز سه شنبه پایان می یابد.