کنفرانس های علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

24 Dec, 2018

روز یک‌شنبه تاریخ2 جدی سال روان، کنفرانس های علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، روئسای پوهنځی‌ها و استادان پوهنتون دایر گردید.

کنفرانس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی و محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین پیرامون موضوع ابراز نظرکردند و از استادانی‌که بخاطر راه اندازی کنفرانس‌های علمی اعضای کادر علمی زحمات زیادی را متقبل شده بودند، اظهار سپاس و امتنان نمودند. بعداً محترم پوهنمل دکتر محمد ولی حنیف استاد و آمر دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی و پوهنمل عبدالاحد امینی استاد و آمر دیپارتمنت تعلیم وتربیه پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی، یکی پس از دیگر کنفرانس های علمی شانرا ارائه نمودند.

قابل ذکر است که کنفرانس های مذکور به مدت سه یوم ادامه دارد.