همایش محصلان ادب واندیشه

30 Nov, 2019

روز دو شنبه تاریخ 4قوس1398، محفل ادبی تحت عنوان (همایش محصلان ادب واندیشه) از طرف دیپارتمنت زبان وادبیات دری، با اشتراک محترم پوهنمل دکتر ذبیح اسدی رییس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهاند نورمحمد احمدزی ریی

کمپاین آگاهی دهی محو خشونت علیه زنان

30 Nov, 2019

روز دوشنبه تاریخ 4 عقرب کمپاین آگاهی دهی محو خشونت علیه زنان از سوی بنیاد برابری برای صلح و دموکراسی (EPD) به همکاری این پوهنتون، با حضور داشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم فروزان رسولی معاون ب

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی تطبیق پالیسی منع تبیض، آزار و اذیت جنسی و استراتیژی جندر

24 Nov, 2019

روزچهارشنبه تاریخ 29/قوس/1398ورکشاپی تحت عنوان آگاهی دهی تطبیق پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی و استراتیژی جندر از سوی آمریت محترم جندر وزارت تحصیلات عالی به همکاری مدیریت عمومی جندر این پوهنتون، با حضور داشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربی

محفل تقدیر از استادان و پروژه های برتر محصلان پوهنحی کمپیوترساینس

20 Nov, 2019

محفل تقدیر از استادان و پروژه های برتر محصلان پوهنځی کمپیوتر ساینس به روز دوشنبه تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۸ در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی ، محترم پوهاند جمشید خان رشیدی معا

Pages