منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۱:۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    علوم طبیعی
 دیپارتمنت  :               فزیک                   
دو  بست 
برای بار :                  چهارم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/2/15 الی  1400/2/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۹:۳۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    علوم طبیعی
 دیپارتمنت  :               فزیک                   یک  بست 
برای بار :                  اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/1/14 الی  1400/2/3 . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۴:۶

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             فزیک                یک  بست 
برای بار :               دوم 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/21الی1399/12/1 درخواستي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25 . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۱۱:۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    علوم طبیعی
 دیپارتمنت  :               فزیک                   
دو  بست 
برای بار :                  چهارم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/2/15 الی  1400/2/25 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۹:۳۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    علوم طبیعی
 دیپارتمنت  :               فزیک                   یک  بست 
برای بار :                  اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/1/14 الی  1400/2/3 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ - ۹:۳۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه ماستر ، داکتر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                    زبان و ادبیات
 دیپارتمنت  :               پشتو                   یک  بست 
برای بار :                  اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/1/14 الی  1400/2/3 . . .